loading
09 Jul

Skriva gåvobrev fastighet

Har du en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt som du funderar på att ge bort som gåva till någon i familjen, till exempel barn eller din make eller maka. Då ska du se till att säkra detta juridiskt genom att upprätta ett gåvobrev fastighet.

Vad är ett gåvobrev?

Det är en skriflig överenskommelse mellan den som ska ge bort något till den som ska mottaga det som ges bort.

Vad kan ges bort som gåva?

När det kommer att handla om något som uppbär ett värde så ska en gåvbrevshandling upprättas. Det allra vanligaste är att gåvobrevshandlingar för bostäder som fastigheter och bostadsrätter, men även för tomträtter bör gåvobrev skrivas.

Att ge bort gåvobrev fastighet

Olika villkor och formkrav för olika gåvor

Beroende på vad som ska ges bort i gåva och vilka villkor som ska gälla för gåvogivandet så gäller olika villkor och formkrav som man måste ta hänsyn till. Ska en fastighet ges bort i gåva så måste gåvobrevet bevittnas av minst två vittnen. Ska gåva ges bort mellan makar så bör det registreras hos Skatteverket.

Vanliga former av gåvobrev som kan upprättas:

  • Fastighet
  • Bostadsrätt
  • Tomträtt
  • Pengar
  • Värdepapper och aktier
  • Konst
  • Antikviteter

Gör det själv i en e-tjänst

Det är som sagt en hel del att hålla reda på. På sajten gåvobrevfastighet.nu finns all information du behöver för att upprätta gåvobrev fastighet och dessutom finns det direktlänkar till en jättebra e-tjänst där man själv kan upprätta olika avtal som exempelvis gåvobrevshandlingar.

Egentligen så kan vad som helst av värde ges bort i gåva och då bör en handling som utformats juridiskt korrekt upprättas. För vissa typer av gåvor som ska ges bort och som dessutom är vanligt förekommande så finns det särskilda villkor och juridiska termer som måste upprättas på ett speciellt sätt. Annars förblir fastighetsöverlåtelsen ogiltig.

Glöm inte lagfartsbyte

Att ge en fastighet som gåva till familjemedlemmar eller andra nära och kära förestående är ganska vanligt. För att gåvan ska bli giltig rent legalt så räcker det inte med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Man måste till att börja med upprätta gåvobrevet, för om det inte görs kan inte gåvomottagaren erhålla lagfart. Lagfart är själva registreringsbeviset på ägande av en del eller hela fastigheten. Lagfart erhålls hos Lantmäteriet där det går att skriva ut en ansökningsblankett från deras hemsida eller logga in i Lantmäteriets e-tjänst och därigenom ansöka om lagfart.

Comments ( 0 )